Små og store oppdrag

Intet oppdrag er for lite eller for stort. Vi har biler i forskjellige størrelser for diverse oppdrag. Skal det kun være å flytte en kommode fra A til B, så stiller vi opp til det, og vi kan ta oppdrag som krever flere større biler samtidig.

Piano/flygler

Pianoer og flygler er gjenstrander som må behandles med særlig omhu, og det kreves flere medarbeidere og utstyr for å gjøre dette tilfredstillende.

  • Gi informasjon om hva slags piano/flygel det dreier seg om
  • Forsikre deg om at det er mulighet for å få det ut (opp trapper, ned trapper, gjennom dører)

Varetaxi

pianoVi kan også på kort varsel stille opp som varetaxi for små eller store oppgaver.

Forsikring

Dersom man har større verdier, som antikke møbler, piano, flygel, kunst etc. bør det tegnes egen flytteforsikring. Dette er vi selvsagt behjelpelig med å ordne. Ved å tegne en flytteforsikring er gjenstandene  forsikret fra de blir båret ut fra henteadresse, under transporten, og til de er satt på plass på det nye stedet. Dersom skade skulle oppstå trekkes avtalt egenandel fra.