Kontor- og industriflytting / internflytting

kontorflytting

Flytting av kontor, lager og lignende krever organisering og planlegging.

  • En kontaktperson å forholde seg til
  • Tegninger/oppmerking for plassering av møbler på nytt sted
  • God merking/registrering av utstyr(romnr, skap-/hylle-angivelse etc)
  • Demontering/montering av kontorpulter, skap, hyller og lignende
  • Flytting av større kontormaskiner/arkivskap/IT-utstyr/safe
  • Bemanning
  • Opprydding, bortkjøring av søppel
  • Vask av lokaler
  • Pakking

Internflytting

Ofte har man behov for å flytte større/tyngre gjenstander internt i en bolig, eller i kontorlokaler. Vi kan være behjelpelig med dette også etter retningslinjer som ovenfor.