Rydding, bortkjøring og fjerning av avfall

I forbindelse med flytting er det ofte saker man ikke ønsker å ta med seg til et nytt sted eller som man ikke har plass til, og som man derfor må avhende.

Dette kan vi besørge ved å kjøre til fyllplass, bruktbutikk, Fretex eller lignende.

Likeledes er vi behjelpelig med opprydding og bortkjøring av dødsbo.