Privat flytting

Vi ønsker å gi deg et komplett flyttetilbud med riktig forbruk av tid, og pris for flyttingen.

Vi trenger følgende opplysninger:

 • Adresse på fra/tilflytting
 • Størrelse på leilighet/hus (m2)
 • Etasje det skal flyttes fra/til
 • Heis, evt. størrelse på heis
 • Fremkommelighet på fra/tilflyttingen (komme nær med bil, langt å bære osv)
 • Fremkommelighet i boenheten (evt. bruk av utvendig kran/heisemekanisme)
 • Loft/boder/garasje
 • Tunge ting; pengeskap, piano osv
 • Verdifulle gjenstander; kunst, skulpturer, malerier, prismekroner osv
 • Pakking/utpakking
 • Vask etter utflytting
 • Bortkjøring av søppel
 • Internflytting i bolig (se kontorflytting)

Dødsbo

Vi er behjelpelig med rydding/bortkjøring av dødsbo.

Dag/kveld/helgeoppdrag

Når det gjelder å utføre oppdraget, er vi fleksible og gjør dette når det passer deg. Vi kan ta oppdraget på dagtid eller kveldstid, eller vi kan stille opp i helger dersom dette er mest fordelaktig for deg.